PROIECTE

Ministerul Energiei coordonator de reforme pentru Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C6. Energie, Măsura de investiții I.1
Numele proiectului: „CONSTRUIRE PARC ELECTRIC FOTOVOLTAIC – SANMARTIN CU PUTEREA INSTALATA Pi 3,5 MW, COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR”
Numele beneficiarului: AQUA PRESIDENT S.R.L.